Meet

Meet agentúra

MEET AGENTÚRA

MEET

marketingové a reklamné štúdio, DTP, print, SEO, online konzultanti

VÍZIA

Preferujeme autenticitu, uveriteľnosť a jedinečný obsah, bez klišoidných schém a obohratých platní. Vyžaduje to trochu viac energie, ale výsledok o to dlhodobejšie pôsobí a nenechá zákazníka chladným. Chceme, aby naše práca zaujala a bola čo najefektívnejšie distribuovaná k zákazníkovi a splnila tak marketingové ciele zadávateľa. Sme hrdí na našich zákazníkov, ich identitu i našu prácu. Osobná a emočná. Chceme aby naša komunikácia provokovala, vyzývala a pretrvala. Je to tímová práca. Vás a nás.

JE TO O VÁS

O vašich cieľoch a vašom profite. Marketingový, testový a vizuálny koncept v online priestore, ktorý priamočiaro, zrozumiteľne a mohutne udrie na tú najcitlivejšiu strunu overenými prostriedkami.

ODLÍŠENIE

Jedinečnosť a nezameniteľnosť vás odlíši od konkurencie lepšie ako cenový boj. Originalita, výtvarná čistota, humanita a silný osobný vnem vytvorí pozitívne asociácie a najmä stotožnenie sa s komunikovaným posolstvom. To je dôvod, prečo si vás klient zapamätá a vyčlení od stovky iných… Predpokladom úspechu je tiež akademické zázemie a skúsenosti nášho tímu.

VÁŠ PROFIT

je konkurenčná výhoda, plynúca z faktu, že klient vás začne vnímať ako niečo hodnotnejšie a výnimočné. Väčšinu hráčov na trhu poznáme najmä podľa ich úspešnej marketingovej komunikácie.

HODNOTA

Cena a hodnota. Snažíme sa aby hodnota vnímaná zákazníkom bola vždy vyššia ako cena, ktorú za riešenie platí. Dobrá dohoda vám ušetrí množstvo peňazí.

MARKETING

Marketingový plán, konkurenčná pozícia, prieskumy, benchmarking, analýzy, porovnania. Optimálny komunikačný mix s definovaním potrieb a očakávaní segmentov cieľových trhov. Jedinečnosť ponuky, účinné posolstvo a efektívne volené médiá.

IMPULZY

Nápady a impulzy zvonku. Nový vietor.

Snažíme sa o overené, pritom jedinečné, originálne riešenia a grafické dizajny, ktoré vás odlíšia od konkurencie a vytvoria dlhodobý pozitívny vzťah zákazníka k značke.

IDENTITA

Firemná identita, identita značky. Máme tendenciu preferovať dlhodobé projekty, ktoré fixujú Vašu známosť u cieľového publika. Ambíciou je kvalita, výtvarná čistota a originalita riešení. Byť známy a akceptovaný je lepšie, ako byť najlacnejší.

PRINT

Produkčné katalógy, publikácie, firemná tlač, výročné správy, plagáty, kalendáre, veľkoplošná tlač. Dnes boduje online priestor ale potlačíme vás ak to treba.

MÉDIÁ

Inzercia v tlačových médiách, rozhlas, tv, outdoor reklama.

INTERNET

SEO optimalizácia, content manažment, sociálne siete
html, php, asp, sql, wordpress, facebook, instagram, twitter, tiktok

POHOVORME

+948 615 555
Bezplatná konzultácia nič nestojí.
Podávame najlepšiu kávu v meste.

Prejsť na začiatok