MEET AGENTÚRA

MEET

full service marketingové a reklamné štúdio

VÍZIA

Primárna je kvalita. Ambíciou je vytvárať originálne neopakovateľné marketingové koncepty a nezameniteľný grafický dizajn, ktorý sa človeku dostane pod kožu. Prirodzene na základe osvedčených marketingových pravidiel, ktoré garantujú úspešnosť a podporujú dôveryhodnosť klienta. Preferujeme autenticitu, bez klišoidných schém a obohratých platní. Vyžaduje trochu viac energie, ale výsledok o to dlhodobejšie pôsobí a nenechá zákazníka chladným. Chceme, aby každá práca bola lepšia ako predchádzajúca. Aby dosiahla marketingové ciele a nárast predaja. Aby sme boli hrdí na zákazníka, jeho identitu i našu prácu. Aby komunikácia dlhodobo pôsobila. Aby dielo provokovalo, vyzývalo a pretrvalo. Je to tímová práca. Vás a nás.

JE TO O VÁS

O vašich cieľoch, o vašom úspechu a vašom profite. Marketingový a vizuálny koncept, ktorý priamočiaro, zrozumiteľne a mohutne udrie na tú najcitlivejšiu strunu overenými prostriedkami.

ODLÍŠENIE

Jedinečnosť a nezameniteľnosť vás odlíši od konkurencie lepšie ako cenový boj. Originalita, výtvarná čistota, humanita a silný osobný vnem vytvorí pozitívne asociácie a najmä stotožnenie sa s komunikovaným posolstvom. To je dôvod, prečo si vás klient zapamätá a vyčlení od stovky iných… Predpokladom úspechu je tiež akademické zázemie a skúsenosti násho tímu.

VÁŠ PROFIT

je konkurenčná výhoda, plynúca z faktu, že klient vás začne vnímať ako niečo hodnotnejšie a výnimočné. Väčšinu hráčov na trhu poznáme najmä podľa ich úspešnej marketingovej komunikácie.

HODNOTA

Cena a hodnota. Snažíme sa aby hodnota vnímaná zákazníkom bola vždy vyššia ako cena, ktorú za riešenie platí. Dobrá dohoda vám ušetrí množstvo peňazí.

MARKETING

Marketingový plán, konkurenčná pozícia, prieskumy, benchmarking, analýzy, porovnania. Optimálny komunikačný mix s definovaním potrieb a očakávaní segmentov cieľových trhov. Jedinečnosť ponuky, účinné posolstvo a efektívne volené médiá.

IMPULZY

Nápady a impulzy zvonku. Nový vietor.

KREATIVITA

Snažíme sa o overené, pritom jedinečné, originálne riešenia a grafické dizajny, ktoré vás odlíšia od konkurencie a vytvoria dlhodobý pozitívny vzťah zákazníka k značke.

IDENTITA

Firemná identita, identita značky. Máme tendenciu preferovať dlhodobé projekty, ktoré fixujú Vašu známosť u cieľového publika. Ambíciou je kvalita, výtvarná čistota a originalita riešení. Byť známy a akceptovaný je lepšie, ako byť najlacnejší.

PRINT

Produkčné katalógy, publikácie, firemná tlač, výročné správy, plagáty, kalendáre, veľkoplošná tlač. Tlačíme s tými najkvalitnejšími.

MÉDIÁ

Inzercia v tlačových médiách, rozhlas, tv, outdoor reklama.

INTERNET

html, php, asp, flash, sql, wordpress, joomla, magento, facebook, twitter

POHOVORME

+948 615 555
Bezplatná konzultácia nič nestojí.
Podávame najlepšiu kávu v meste.